πρωταθλητές
Η ώρα είναι, τώρα πού γράφω αυτές τίς γραμμές 16.00 και έχουμε πρώτη
Σεπτεμβρίου  2006 !!!
Δέν έχει περάσει  πολύς  χρόνος  από  τήν  στιγμή  πού ή Ελληνική GREC TEAM
κατετρόπωσε τήν Αμερικανική Dream Team !!!!!
" 101 - 95 " Οί εκατόν ένας πόντοι είναι πόντοι τής Ελλάδας.........
Αν  τό  έλεγες  αυτό  σέ  κάποιον χθές, θά σού έλεγε ότι είσαι τουλάχιστον τρελλός
πού  θά  πίστευες  ότι ή μικρή Ελλάδα θά νικήσει τήν μεγάλη μπασκετική μηχανή
τής Αμερικής. Ο μεγάλος  όμως παίκτης καί τώρα προπονητής τής ομαδάρας μας
ο επωνομαζόμενος καί "δράκος" Παναγιώτης Γιαννάκης, τό πίστευε καί τό
επέβαλε στούς Αμερικάνους πού δέν κατάλαβαν τί τούς χτύπησε .................
Καί πάλι ότι καί νά γίνει στόν τελικό, μ' όποιον κι' απ' τούς δύο, Αργεντινή
ή Ισπανία κερδίσει, εμείς είμαστε καί αισθανόμαστε πρωταθλητές.....
ώρα   20.00    Η Ισπανία είναι ό αντίπαλος μας.    Καλώς νά ορίσει .....
                  τούς περιμένουμε !!!!
back
.
Δυστυχώς ή εθνική μας έκανε τό χειρότερο παιχνίδι της .......
                    Ας αρκεστούμε στό αργυρό μετάλλιο
                                    Συγχαρητήρια σέ παίκτες καί προπονητή !!!!!!!!!!
3 - 9 - 2006
next
precedent