Προνομιούχοι Ελληνες !!!!!!!
Πιό κάτω θά δούμε πώς κάποιοι Ελληνες μέ ιδιαίτερα προνόμια μπο-
ρο΄θν νά ζούν καλλίτερα από τούς υπολοίπους θνητούς οί οποίοι δέν
κατάφεραν  νά γίνουν υπουργοί, βουλευτές, διπλωμάτες, εφοπλιστές,
παρατρεχάμενοι κ.λ.π.
Αυτοίοί πιό πάνω κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέσεις στόν δρόμο ό
οποίος ανήκει σέ όλους τούς πληβείους τών Αθηνών  αλλά μόνον αυτοί
μπορούν νά παρκάρουν ανενόχλητοι καί μάλιστα νά διαφυλάττουν τόν
χώρο τους μέ τίς ευλογίες τού Δήμου και τής Τροχαίας.
Ας τό χαρούμε.............................................
Ηροδότου (Κολωνάκι)
Πινδάρου (Κολωνάκι)
Ιερεμίου Πατριάρχου
(Γκύζη). Εδώ οί Κύριοι
"αγόρασαν" ολόκληρο
τόν δρόμο σχεδόν.....
1-3-2003
δείγματα κρατικής κακοήθειας
δείτε επίσης: