πί
σω
ΞµΟ
€Ο�ΞΌΞµΞ½ΞΏ
ΕΛΛΗΞ�Ξ‘ Ξ�Ξ— Ξ�Ξ‘Ξ
£Ξ‘Ξ£ !!!!!!!!!!!
Δέν  Ο†Ο„Ξ±Ξ―Ο‚  ΞµΟƒΟ�  Ξ³ΞΉΞ¬ Ο�τι  
συμβαίνει  ΟƒΟ„ήν  Ξ•Ξ»Ξ»Ξ¬Ξ΄Ξ±  
σήμε�α!
Δέν  Ο†Ο„Ξ±Ξ―Ο‚  ΞµΟƒΟ�  Ο€ΞΏΟ�  ΞΊΞ»Ξ­
Ο�Ξ±Ξ½Ξµ  Ξ±Ο…τοί  Ο„Ξ¬  Ξ»ΞµΟ†Ο„Ξ¬  
ΞΊΞ±Ξ―  Ο„Ο�Ο�Ξ±
ζητάνε Ξ±Ο€Ο� σένα Ξ½Ξ¬ τοΟ�Ο‚  
ξελασπΟ�σεις ΞΊΞ±Ξ―........  Ξ½Ξ¬ σω
ΞΈΞµΞ―Ο‚
ΞΊΞΉ' ΞµΟƒΟ�!  Ξ�Ξ¬  Ο€Ξ»Ξ·Ο�Ο�σεις  Ο�Ο
€Ο‰Ο‚  Ο€Ξ¬Ξ½Ο„Ξ± αλλά  ΞΌΞ®Ξ½  Ο„Ο�
κάνεις
έχοντας  Ο„Ο�Ο�ΞµΞΉΟ‚  Ξ³ΞΉΞ¬  ΞΏΟ
„ιδήποτε.  Ξ“ΞΉΞ¬  Ξ­Ξ½Ξ± φταίς : Ξ”
έν κατά-
λαβες εγκαί�ως π�σο κλέ
φτες  ΞΊΞ±Ξ― ασυνείδητοι  ΞµΞ―
Ξ½Ξ±ΞΉ  Ο�λοι.
Ελπίζω Ξ½Ξ¬ Ο„Ο� κατάλαβες Ο
€ΞΉΞ¬ ΞΊΞ±Ξ― Ξ½Ξ¬ μήν Ο„Ο�
ξεχάσεις Π�ΤΕ.
Ο
€Ο�ΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟ�ΞΌΞµΞ½ΞΏ