Σέ λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα τού  2010.  Η απεργία τών εργατών
τού  Δήμου  τής  Αθήνας  πλησιάζει  τίς  δύο  εβδομάδες.  Καταλαβαίνω
ότι  τά  αίτήματα  τών  υπαλλήλων  είναι  πάντα  σεβαστά καί πρέπει μέ
κάθε  τρόπο  νά λύνονται. Ομως δέν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος τής Αθή-
νας νά έχει εγκαταλείψει τήν πόλη σ'αυτήν τήν κατάσταση......................
Σ' ένα χρόνο  περίπου  θά έχουμε Δημοτικές Εκλογές.  Θά πρέπει νά
θυμόμαστε  όλοι αυτήν τήν εικόνα καί νά τήν λάβουμε υπ' όψιν μας
όταν θά  βρισκόμαστε μπροστά  στήν κάλπη.  Σάς  τό  λέω εγώ  πού
στίς προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές ψήφισα τόν Κακλαμάνη καί
έκανα καί αρκετή "προπαγάνδα" υπέρ του.... Τώρα όμως;;
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ!!!!!!