Δημήτρης Βαρελάς
προσωπικά
back
1
Τό πρώτο μου όχημα μέ
οδηγό τήν μάνα μου
Στήν συνοικία Γουδή, 1944
περιμένουμε τόν πατέρα
μου…