.
Δημήτρης Βαρελάς
Θά  έλεγε κανείς  ότι οί  μινιατούρες  πρωτοκατασκευάστηκαν  για  χάρη  τών
παιδιών.  Θά  έλεγε κανείς ότι πρόκειται γιά καλόγουστα παιδικά παιχνίδια. Γιά
αντικείμενα  πού  μοναδικός  τους  σκοπός  είναι  νά  ικανοποιήσουν τήν πρώϊμη
ανάγκη  τού  εφήβου  γιά  οδήγηση. Ομως δέν είναι τόσο απλά τά πράγματα. Οί
βιομηχανίες  καί  βιοτεχνίες  παιχνιδιών  κατασκεύαζαν  αυτοκινητάκια τά οποία
διέθεταν στήν   αγορά  αποκλειστικά  καί  μόνον γιά παιδιά.Ομως μέ τήν εξέλιξη
τής τεχνολογίας, αυτές οί κατασκευές αυτοκινήτων - παιχνιδιών έφθασαν σέ πολύ
υψηλό   επίπεδο  πιστότητας  αντιγραφής  ώστε  νά  κινηθεί  τό  ενδιαφέρον  τών
μεγαλυτέρων  καί  νά  θελήσουν  νά  τ'αποκτήσουν  δημιουργόντας "προσωπικές  
συλλογές".
Πράγματι,  άν κρίνουμε  βλέποντας,  τίς τόσες  λεπτομέρειες  πού υπάρχουν σέ
αυτά τά μικρά μοντέλα, καταλαβαίνουμε  ότι σίγουρα  δέν απευθύνονται τόσο σέ
παιδιά  όσο  σέ μεγάλους.  Σέ  μεγάλους  πού  κάλλιστα μπορούν  νά  κάνουν  τό
ενδιαφέρον τους συλλογή καί τήν συλλογή τους,  πάθος. Η συλλογή  αντιγράφων
αυτοκινήτων είναι χόμπυ πλλών ανθρώπων. Δέν είναι περίεργο καθώς ανέκαθεν ό
άνθρωπος  είχε  τήν   τάση  νά  συλλέγει   αντικείμενα  γιά  τήν  προσωπική  του
ευχαρίστηση  καί  συλλέκτες  αντιγράφων  αυτοκινήτων υάρχουν πολλοί ανά τόν
κόσμο καί στήν Ελλάδα. Οί ηλικίες των είναι από 8 εώς 80 ετών....
Στήν Ελλάδα,  είμαι  από  τούς  πρώτους  ανθρώπους  πού  ασχοληθηκαν  τόσο
σοβαρά με τίς μινιατούρες καί ώς συλλέκτης αλλά καί ώς έμπορος συλλεκτικών
αυτοκινήτων  υπό  κλίμακα.   Είχα  από   μικρή  ηλικία   μεγάλη   αγάπη  γιά  τ'
αυτοκίνητα καί τό έδειχνα μέ κάθε τρόπο! Αργότερα, ή κύρια εργασία μου ήταν
ή   κατασκευή   κοσμημάτων  πού  μέ   απασχόλησε  επι   25  χρόνια.  Τό   1987
ανεκάλυψα τά αυτοκίνητα-αντίγραφα τής κλίμακας 1:18 (κήκους  30 εκατοστών
περίπου).  Σ'  αυτά, λόγω τού σχετικά  μεγάλου μεγέθους  των,  είναι δυνατον  νά
στρίβουν οί ρόδες, ανοίγουν τά καπώ. τό πόρτ μπαγκάζ καί ακόμη νά φαίνεται ή
μηχανή   τους  μέ  μεγάλη  λεπτομέρεια  καί πιστότητα.  Μιά μέρα,  έβαλα  στήν
βιτρίνα τού καταστήματός  μου μέ τά  κοσμήματα,  ανάκατα,  18  αυτοκινητάκια
καί  αυτά  πουλήθηκαν  όλα  σέ  ελάχιστο  χρονικό διάστημα.  Περίπου  σέ τρείς
μέρες!! Ηταν σ'αυτές τίς τρείςμέρες πού κατάλαβα πώς ή κύρια απασχόλησή μου  
θά άλλαζε κι' ότι οί μινιατούρες θ' αντικαθιστούσαν τά κοσμήματα.  Ταυτόχρονα
πλούτιζα  τήν προσωπική  μου  συλλογή,  ή οποία  αριθμεί τώρα περίπου τά 500
κομμάτια, κυρίως τής κλίμακας 1:18. Στό κατάστημα μου φροντίζω νά έχω  όλα
τ' αντίγραφα πού κυκλοφορούν σ'αυτή τήν κλίμακα καθώς επίσης κι'αεροπλάνα
μοτοσυκλέττες, αυτοκίνητα  τά οποία μετατρέπω  κάνοντάς τα νά είναι μοναδικά
εδομένου ότι καμμιά εταιρία δέν τά κατασκευάζει στήν μορφή πού τά προσφέρω
εγώ. Πρίν ξεκινήσω  ήταν πολλά πού δέν ήξερα σχετικά μέ τά μικρά αυτοκίνητα.
Ας πούμε ότι τά μεγέθη τους χωρίζονται κυρίως σέ τρείς κλίμακες 1:43 πού έχουν
μήκος  10-13  εκατοστά  καί  ότι  οί  συλλέκτες  τά  έβρισκαν   μέ αλληλογραφία
συνήθως,  από   κατασκευαστές  τού  εξωτερικού.   Οτι  καμμιά  μινιατούρα   δέν
κατασκευάζεται στήν Ελλάδα γιατί τό κόστος είναι μεγάλο  καί  οί εδώ  βιοτεχνίες
δέν είναι σέ θέση ν' αντιμετωπίσουν τίς χαμηλές τιμές τών εργοστασίων τής Ασίας.
Οί δύσκολοι καιροί όμως, πού οί συλλέκτες συναντούσαν προβλήματα καί τόπάθος
τους γινόταν όλο κάι μεγαλύτερο (εφόσον τ'  αυτοκίνητα  ήταν δυσεύρετα)  έχουν
περάσει  ανεπιστρεπτί. Σήμερα τό είδος έγινε γνωστό καί εισάγονται τά πάντα καί
στόν τόπο μας.
Αν αναρωτιέστε, τί είδους πάθος είναι αύτο μέ τίς μινιατούρες...σάς απαντώ ότι
γίνεσαι συλλέκτης χωρίς  νά τό καταλάβεις,  εντυπωσιάζεσαι  από τό  αντικείμενο
καί ψάχνεις νά βρείς κι' άλλα!  Ετσι, μέ  λίγα  χρήματα μπορείς νά δημιουργήσεις
μιά συλλογή 10 - 15 κομματιών. Αλλωστε,  βλέποντάς τα,  νομίζεις ότι  τό  κόστος
τους  θά είναι  μεγάλο  καί σκέφτεσαι ότι  ή συλλογή  τους  πρέπει  νά  είναι  ένα
ακριβό  σπόρ. Ομως  οί τιμές  είναι  προσιτές.  Κυμαίνονται από  14 έως 250 ευρώ
τά  περισσότερα  καί   ακριβότερα  είναι κάποια σπανιώτερα μοντέλα.
Κι' επειδή οί  μικρές  λαμπερές αντίκες στέκονται  μέ  νάζι καί ή συλλογή τους
κοστίζει πολύ λιγότερα απ' ότι ή συλλογή τών πραγματικών,  στήν κανονική τους
κλίμακα 1: 1, είμαι στήν διάθεσή σας νά σάς ξεναγήσω στόν ονειρικό αυτό κόσμο.

                                 
  2002       Δημήτρης Βαρελάς