ή σελίδα εξυπηρετείται πλήρως μόνο
στόν  Internet explorer

παρακαλούνται οί επισκέπτες τής
σελίδας νά κλείνουν τά μεγάφωνα άν
ενοχλούνται από τήν μουσική
ή σελίδα κατασκευάζεται από τόν Δημήτρη Βαρελά (2002)
τηλ 210 3615689
Δημήτρης Βαρελάς
επισκεψιμότητα έως καί
Απρίλιο 2020
1.744.421