Φωτογραφίες :
Φωτο Μάντζιος‚..................210 9767 798 (Pierre Couteau)
Μιχάλης Τουμπής‚     210 9923 876-7
Ησαϊας & Σια........... 210 3243 479
Εμμανουήλ Διακάκης‚ .........210 2343 151
Greco Card...............210 9248 292
Δημήτρης Βαρελάς ‚